ภาพวีดีโอกิจกรรมของบริษัท

ภาพวีดีโอกิจกรรมของบริษัท

ประจำปี :  
Archive
วันที่ ชื่อไฟล์ VDO Synchronization (Thai) VDO Synchronization (Subtitle) Audio Synchronization (English)
15 มิ.ย. 2566
Opportunity Day 1Q/2023
Archive
วันที่ ชื่อไฟล์ VDO Synchronization (Thai) VDO Synchronization (Subtitle) Audio Synchronization (English)
23 มี.ค. 2566
Opportunity Day 4Q/2022
20 ธ.ค. 2565
Opportunity Day 3Q/2022
22 ส.ค. 2565
Opportunity Day 2Q/2022
23 พ.ค. 2565
Opportunity Day 1Q/2022
Archive
วันที่ ชื่อไฟล์ VDO Synchronization (Thai) VDO Synchronization (Subtitle) Audio Synchronization (English)
23 มี.ค. 2565
Opportunity Day 4Q/2021
03 ธ.ค. 2564
Opportunity Day 3Q/2021
02 ก.ย. 2564
Opportunity Day 2Q/2021
08 มิ.ย. 2564
Opportunity Day 1Q/2021
Archive
วันที่ ชื่อไฟล์ VDO Synchronization (Thai) VDO Synchronization (Subtitle) Audio Synchronization (English)
16 มี.ค. 2564
Opportunity Day 4Q/2020
Archive
วันที่ ชื่อไฟล์ VDO Synchronization (Thai) VDO Synchronization (Subtitle) Audio Synchronization (English)
11 มี.ค. 2559
Analyst Meeting 4Q2015
20 พ.ย. 2558
Analyst Meeting 3Q2015
21 ส.ค. 2558
Analyst Meeting 2Q2015
20 พ.ค. 2558
Analyst Meeting 1Q2015
Archive
วันที่ ชื่อไฟล์ VDO Synchronization (Thai) VDO Synchronization (Subtitle) Audio Synchronization (English)
05 มี.ค. 2558
Analyst Meeting 4Q2014
14 พ.ย. 2557
Analyst Meeting 3Q2014
20 ส.ค. 2557
Analyst Meeting 2Q2014
19 พ.ค. 2557
Analyst Meeting 1Q2014
Archive
วันที่ ชื่อไฟล์ VDO Synchronization (Thai) VDO Synchronization (Subtitle) Audio Synchronization (English)
07 มี.ค. 2557
Analyst Meeting 4Q2013
15 พ.ย. 2556
Analyst Meeting 3Q2013
19 ส.ค. 2556
Analyst Meeting 2Q2013
Archive
วันที่ ชื่อไฟล์ VDO Synchronization (Thai) VDO Synchronization (Subtitle) Audio Synchronization (English)
04 มี.ค. 2556
Analyst Meeting 4Q2012
19 พ.ย. 2555
Analyst Meeting 3Q2012
21 ส.ค. 2555
Analyst Meeting 2Q2012