คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางสาวบุษบา ดาวเรือง

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นผู้บริหาร) : ปี 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

1,750,240 หุ้น (0.21%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 11 พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2552 - ก.พ. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 15 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัด
 • 20 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำดีไม้งาม จำกัด
 • 17 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเอสพี ทีวี จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวัสดีทวีสุข จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสียงดีทวีสุข จำกัด
 • 14 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 27 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท งานดีทวีสุข จำกัด
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
 • พ.ค. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 • ธ.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • ส.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด
 • ส.ค. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด
 • พ.ย. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
 • ก.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - 9 ก.ย. 2565 กรรมการ บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด
 • ก.ค. 2556 - 9 ธ.ค.2564 กรรมการ บริษัท จีสองร้อยเอ็ม จำกัด
 • 29 มี.ค.2561 - 29 พ.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ทีนทอล์ค จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 เม.ย.2561 - 25 ส.ค.2564 กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 พ.ค. 2563 - 24 ส.ค. 2564 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 19 เม.ย. 2560 - 14 มิ.ย.2564 กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 20 พ.ค. 2563 - 9 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 20 พ.ค. 2563 - 4 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 2547 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • เม.ย. 2547 - 29 มิ.ย.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 21 ก.ค. 2559 - 16 มิ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด
 • ก.พ. 2549 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ม.ค. 2540 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ส.ค. 2542 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด
 • 20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2556 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • ส.ค. 2558 -7 ธ,ค. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำกัด
 • พ.ค. 2553 - 2 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ย. 2556 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด
 • 21 ก.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 3 มี.ค. 2560 กรรมการ บริษัท มีมิติ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - 31 ม.ค. 2560 กรรมการ บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2547 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ก.ค. 2548 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

นายภาวิต จิตรกร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นผู้บริหาร): 1 มกราคม 2559

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Advertising) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 28 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 21 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด
 • 20 พ.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 – 24 ส.ค. 2564 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 28 มี.ค. 2561 – 9 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 21 พ.ค. 2561 – 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 10 เม.ย. 2561 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 19 เม.ย. 2560 - 5 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2554 - 2558 Managing Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2551 - 2554 Managing Partner, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2546 - 2551 Business Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2545 - 2546 Group Account Director, Grey Worldwide Thailand
 • 2543 - 2545 Account Director, DY&R Thailand
 • 2540 - 2543 Account Manager, Grey Worldwide Thailand
 • 2538 - 2540 Account Executive, Grey Worldwide Thailand

นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นผู้บริหาร): 27 กุมภาพันธ์ 2561

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะ Annenberg School for Communication University of Southern California, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ทางตรง : -ไม่มี-

ทางอ้อม:

 1. 426,774,344 หุ้น (คิดเป็น 52.05%) ผ่าน บจก. ฟ้า ดำรงชัยธรรม
  (โดยนายฟ้าใหม่มีสิทธิออกเสียง ใน บจก.ฟ้าดำรงชัยธรรม 0.25%) และเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามใน บจก.ฟ้า ดำรงชัยธรรม)
 2. 433,600 หุ้น (คิดเป็น 0.053%) ผ่าน บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
  (โดยนายฟ้าใหม่เป็นกรรมการ และมีอำนาจลงนามผูกพัน ถือหุ้น 25% และมีพี่น้องอีก 3 คนถือหุ้นรวมกัน 75%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • 15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 12 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 22 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 9 ธ.ค. 2554 - 12 พ.ค. 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559 กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 16 มิ.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผู้จัดการ-สังกัดสนามหลวงการดนตรี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ธ.ค. 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Co - COO) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 9 ธ.ค. 2554 - มี.ค. 2555 กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 28 ก.ค. 2551 - 15 มิ.ย. 2553 พนักงานการตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 21 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด
 • 18 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 13 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติดปีกครับ จำกัด
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
 • 13 ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิดำรงชัยธรรม
 • 31 พ.ค. 2560 – 2 พ.ค. 2564 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน วันที่ 3 พ.ค. 64)
 • 11 เม.ย. 2562 - 20 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มพี ฟู้ดส์ จำกัด
 • 7 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 21 พ.ค.2561 - 20 พ.ค.2563กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 28 มี.ค.2561 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • มี.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 เม.ย. 2561 - 18 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2562- 4 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โอช้อปปิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด /บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด)
 • 24 ส.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท พราว โปรเจ็คท์ วัน จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 6 ธ.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 12 พ.ย.2561 กรรมการ บริษัท เอช. วาย. อินฟินิท จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • เม.ย. 2556 - 5 พ.ค.2560 กรรมการ บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
 • ก.พ. 2555 - ก.ย. 2555 ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด

นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ

รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม, (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 2

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นผู้บริหาร) : 1 กันยายน 2566

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 1/9/2566)

1,267,760 หุ้น (คิดเป็น 0.154614%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 15 พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 22 ก.พ. 2554 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2544 - 13 พ.ค. 2554 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส (สายงานธุรกิจเพลง) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - 2552 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 6 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • 6 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด*
 • 6 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด*
 • 6 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์มิวสิค จำกัด*
 • 6 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด*
 • 6 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด*
 • 19 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด*
 • 20 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 18 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • 19 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
 • 19 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด *
 • 30 พ.ย.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด*
 • 20 ก.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 16 ธ.ค.2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด*
 • 12 ก.ย. 2562 - 15 ต.ค.2564 กรรมการ บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • 13 ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 24 ก.ย.2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 24 ก.ย.2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 24 ก.ย.2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 20 ก.ย.2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 14 ก.ย.2561 - 30 พ.ย.2563 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำกัด)
 • 1 ก.ย.2561 - 30 พ.ย.2563 กรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 1 ก.ย.2561 - 30 พ.ย.2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2553 - 19 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • 2536 - 20 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2548 - 18 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • 2543 - 18 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2542 - 18 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด
 • 2541 - 18 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด
 • 2541 - 18 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
 • 2541 - 18 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • 2540 - 18 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด
 • 2538 - 18 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
 • 2537 - 18 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
 • 2558 - 11 เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 2549 - 10 เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • 2546 - 30 มี.ค.2561 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
 • 2539 - 30 มี.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด

นางสาวจรรย์จิรา พนิตพล

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นผู้บริหาร) : 1 กันยายน 2566

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับคณะกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 188/2557
 • หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 32/2552
 • หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 120/2564
จัดโดยสถาบันอื่น
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ปี 2565 จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 1/9/2566)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 1 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2564 - 4 ม.ค. 2566 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 กรรมการฝ่ายงานวางแผนและการลงทุน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) จำกัด
บริษัทอื่น
 • 2563 - 2564 ที่ปรึกษาอาวุโส (โครงการการเงินองค์กรและการควบรวมกิจการ) บริษัท AWR Lloyd Limited
 • 2559 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท YOTEL (IFA Group)
 • 2557 - 2559 กรรมการฝ่ายการลงทุน บริษัท IFA Hotels & Resorts (IFA Group)
 • 2556 - 2557 ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ และ วางแผนการลงทุน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด