เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณการลงทุน

GRAMMY
ชื่อย่อหุ้น
5.95 (THB)
ราคาล่าสุด
11,443
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.05 / -0.83%
เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
5.95 / 8,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
6.05 / 2,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
5.90 - 6.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.90 - 11.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.พ. 2567 16:37


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %