เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณการลงทุน

GRAMMY
ชื่อย่อหุ้น
15.40 (THB)
ราคาล่าสุด
1,712,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 / -0.65%
เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
15.30 / 43,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
15.40 / 53,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
15.20 - 15.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.65 - 19.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ต.ค. 2564 16:50


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %