เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ

ประจำปี :  
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q/2566
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q/2565
Opportunity Day 3Q/2565
Opportunity Day 2Q/2565
Opportunity Day 1Q/2565
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q/2021
Opportunity Day 3Q/2564
Opportunity Day 1Q/2564
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q/2563
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2558
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2558
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2558
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2558
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2557
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2557
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2557
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2557
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2556
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2556
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2556
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2556
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2555
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2555
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2555
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2555
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2554
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2554
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2554
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2554
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2553
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2553
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2553
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2553
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2552
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2552
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2552
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2552
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2551
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2551
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2551
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2551
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2550
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2550
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2550
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2550
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2549
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2549
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2549
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2549
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2548
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2548
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2548
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2548
การลงทุนในบมจ.อินเด็กซ์ อีเวนท์ เอเจนซี 2548
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลประกอบการประจำปี 2547
ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2547
2547 Thailand Focus
ผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2547
ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2547