ปฏิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุน

ประจำปี :  
Archive
วันที่ กิจกรรม
11 ส.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2566
15 มิ.ย. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
08 มิ.ย. 2566 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2566
12 พ.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2566
28 เม.ย. 2566 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2566 15.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2565
27 ก.พ. 2566 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2565
Archive
วันที่ กิจกรรม
11 ส.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2566
15 มิ.ย. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
08 มิ.ย. 2566 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2566
12 พ.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2566
28 เม.ย. 2566 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2566 15.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2565
27 ก.พ. 2566 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2565
Archive
วันที่ กิจกรรม
11 ส.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2566
15 มิ.ย. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
08 มิ.ย. 2566 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2566
12 พ.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2566
28 เม.ย. 2566 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2566 15.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2565
27 ก.พ. 2566 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2565
Archive
วันที่ กิจกรรม
11 ส.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2566
15 มิ.ย. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
08 มิ.ย. 2566 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2566
12 พ.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2566
28 เม.ย. 2566 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2566 15.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2565
27 ก.พ. 2566 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2565
Archive
วันที่ กิจกรรม
11 ส.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2566
15 มิ.ย. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
08 มิ.ย. 2566 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2566
12 พ.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2566
28 เม.ย. 2566 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2566 15.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2565
27 ก.พ. 2566 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2565
Archive
วันที่ กิจกรรม
11 ส.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2566
15 มิ.ย. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
08 มิ.ย. 2566 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2566
12 พ.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2566
28 เม.ย. 2566 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2566 15.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2565
27 ก.พ. 2566 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2565
Archive
วันที่ กิจกรรม
11 ส.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2566
15 มิ.ย. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
08 มิ.ย. 2566 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2566
12 พ.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2566
28 เม.ย. 2566 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2566 15.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2565
27 ก.พ. 2566 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2565
Archive
วันที่ กิจกรรม
11 ส.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2566
15 มิ.ย. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
08 มิ.ย. 2566 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2566
12 พ.ค. 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2566
28 เม.ย. 2566 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2566 15.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2565
27 ก.พ. 2566 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2565
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 ธ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
14 พ.ย. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565
22 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
18 ส.ค. 2565 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 2/2565
15 ส.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
29 เม.ย. 2565 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 2565 14.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564
Archive
วันที่ กิจกรรม
30 เม.ย. 2564 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่
Archive
วันที่ กิจกรรม
26 เม.ย. 2562 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่
Archive
วันที่ กิจกรรม
26 พ.ค. 2560 จัดประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่
28 เม.ย. 2560 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่
Archive
วันที่ กิจกรรม
26 พ.ค. 2560 จัดประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่
28 เม.ย. 2560 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่
Archive
วันที่ กิจกรรม
29 พ.ค. 2559 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
11 มี.ค. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการ ประจำปี 2558
Archive
วันที่ กิจกรรม
29 พ.ค. 2559 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
11 มี.ค. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการ ประจำปี 2558
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
21 ส.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
20 พ.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
29 เม.ย. 2558 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
05 มี.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
10 ก.พ. 2558 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
21 ส.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
20 พ.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
29 เม.ย. 2558 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
05 มี.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
10 ก.พ. 2558 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
21 ส.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
20 พ.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
29 เม.ย. 2558 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
05 มี.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
10 ก.พ. 2558 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
21 ส.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
20 พ.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
29 เม.ย. 2558 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
05 มี.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
10 ก.พ. 2558 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
21 ส.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
20 พ.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
29 เม.ย. 2558 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
05 มี.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
10 ก.พ. 2558 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
Archive
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
21 ส.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
20 พ.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
29 เม.ย. 2558 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
05 มี.ค. 2558 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
10 ก.พ. 2558 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
Archive
วันที่ กิจกรรม
24 ธ.ค. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
14 พ.ย. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
24 ก.ย. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
20 ส.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
19 พ.ค. 2557 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2557
25 เม.ย. 2557 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
07 มี.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2556
Archive
วันที่ กิจกรรม
24 ธ.ค. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
14 พ.ย. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
24 ก.ย. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
20 ส.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
19 พ.ค. 2557 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2557
25 เม.ย. 2557 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
07 มี.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2556
Archive
วันที่ กิจกรรม
24 ธ.ค. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
14 พ.ย. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
24 ก.ย. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
20 ส.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
19 พ.ค. 2557 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2557
25 เม.ย. 2557 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
07 มี.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2556
Archive
วันที่ กิจกรรม
24 ธ.ค. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
14 พ.ย. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
24 ก.ย. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
20 ส.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
19 พ.ค. 2557 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2557
25 เม.ย. 2557 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
07 มี.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2556
Archive
วันที่ กิจกรรม
24 ธ.ค. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
14 พ.ย. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
24 ก.ย. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
20 ส.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
19 พ.ค. 2557 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2557
25 เม.ย. 2557 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
07 มี.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2556
Archive
วันที่ กิจกรรม
24 ธ.ค. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
14 พ.ย. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
24 ก.ย. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
20 ส.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
19 พ.ค. 2557 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2557
25 เม.ย. 2557 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
07 มี.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2556
Archive
วันที่ กิจกรรม
24 ธ.ค. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
14 พ.ย. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
24 ก.ย. 2557 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
20 ส.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
19 พ.ค. 2557 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2557
25 เม.ย. 2557 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
07 มี.ค. 2557 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2556
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
22 พ.ย. 2556 Analyst Site Visit : ACTS Studio
15 พ.ย. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
28 ต.ค. 2556 Double in 3 / Triple in 5 - Asia Pacific Emerging Conference in Hong Kong and Singapore
30 ส.ค. 2556 Thailand Focus 2013
19 ส.ค. 2556 ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
09 ส.ค. 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21
29 ก.ค. 2556 Local Roadshow เรื่องการเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2556 นักวิเคราะห์เยี่ยมชมธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ณ จีซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
08 ก.ค. 2556 MAYBANK - KIM ENG MINI CORPORATE ACCESS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
19 มิ.ย. 2556 CLSA ASIAN ACCESS DAY ณ ประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
03 มิ.ย. 2556 เปิดประตูสู่บ้าน Grammy (สำหรับผู้ถือหุ้น) ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านแรก ผ่านการลงทะเบียน
21 พ.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 1/2556
01 พ.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
26 เม.ย. 2556 "Exploring Buffettology with Mary Buffett" ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย Money Channel ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมสัมนาได้ที่ http:/
26 เม.ย. 2556 จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
04 มี.ค. 2556 จัดประชุมนักวิเคราะห์ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
Archive
วันที่ กิจกรรม
18 ธ.ค. 2555 Grammy Site Visit (Analyst)
19 พ.ย. 2555 Analyst Meeting : 3Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
21 ส.ค. 2555 Analyst Meeting : 2Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
24 พ.ค. 2555 Analyst Meeting : 1Q2012 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
25 เม.ย. 2555 Annual General Shareholders' Meeting 2012 at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
08 มี.ค. 2555 Analyst Meeting : 2011 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
Archive
วันที่ กิจกรรม
18 ธ.ค. 2555 Grammy Site Visit (Analyst)
19 พ.ย. 2555 Analyst Meeting : 3Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
21 ส.ค. 2555 Analyst Meeting : 2Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
24 พ.ค. 2555 Analyst Meeting : 1Q2012 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
25 เม.ย. 2555 Annual General Shareholders' Meeting 2012 at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
08 มี.ค. 2555 Analyst Meeting : 2011 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
Archive
วันที่ กิจกรรม
18 ธ.ค. 2555 Grammy Site Visit (Analyst)
19 พ.ย. 2555 Analyst Meeting : 3Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
21 ส.ค. 2555 Analyst Meeting : 2Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
24 พ.ค. 2555 Analyst Meeting : 1Q2012 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
25 เม.ย. 2555 Annual General Shareholders' Meeting 2012 at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
08 มี.ค. 2555 Analyst Meeting : 2011 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
Archive
วันที่ กิจกรรม
18 ธ.ค. 2555 Grammy Site Visit (Analyst)
19 พ.ย. 2555 Analyst Meeting : 3Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
21 ส.ค. 2555 Analyst Meeting : 2Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
24 พ.ค. 2555 Analyst Meeting : 1Q2012 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
25 เม.ย. 2555 Annual General Shareholders' Meeting 2012 at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
08 มี.ค. 2555 Analyst Meeting : 2011 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
Archive
วันที่ กิจกรรม
18 ธ.ค. 2555 Grammy Site Visit (Analyst)
19 พ.ย. 2555 Analyst Meeting : 3Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
21 ส.ค. 2555 Analyst Meeting : 2Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
24 พ.ค. 2555 Analyst Meeting : 1Q2012 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
25 เม.ย. 2555 Annual General Shareholders' Meeting 2012 at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
08 มี.ค. 2555 Analyst Meeting : 2011 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
Archive
วันที่ กิจกรรม
18 ธ.ค. 2555 Grammy Site Visit (Analyst)
19 พ.ย. 2555 Analyst Meeting : 3Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
21 ส.ค. 2555 Analyst Meeting : 2Q2012 Performance Review at the Junior Ballroom , Grand Millennium Hotel
24 พ.ค. 2555 Analyst Meeting : 1Q2012 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
25 เม.ย. 2555 Annual General Shareholders' Meeting 2012 at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place
08 มี.ค. 2555 Analyst Meeting : 2011 Performance Review at the Auditorium Room located on the 21st Floor, GMM Grammy Place