ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจของบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจหลัก 2) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และ 3) ธุรกิจจาก การร่วมค้า ทั้งนี้ สามารถแยกตามลักษณะของธุรกิจที่ดำเนินกิจการได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจหลัก

ดำเนินการภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตั้งแต่การคัดเลือกศิลปิน การผลิต ผลงานเพลง การทำการตลาด การบริหารลิขสิทธิ์เพลง การจัดจำหน่ายสินค้าเพลงผ่านช่องทาง Physical และ Digital การจัดคอนเสิร์ต การจัดจำหน่ายสินค้าศิลปิน และธุรกิจบริหารศิลปิน

1.1 ธุรกิจเพลง

 • ธุรกิจดิจิทัลมิวสิค

  จากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจเพลงจึงได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ มากขึ้น โดยการนำคอนเทนต์เพลงมาปรับให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อขยายธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Spotify, JOOX, iTunes, Tencent Music และ Line TV โดยผู้ใช้บริการสามารถ เลือกฟังเพลงออนไลน์แบบออนดีมานด์ ฟังจากเพลย์ลิสต์ หรือดาวน์โหลดเพลงเพื่อเปิดฟังแบบออฟไลน์ได้
 • ธุรกิจบริการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

  ดำเนินการบริหารและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำผลงานเพลงของบริษัทฯ ไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ อาทิ สื่อวิทยุ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น
 • ธุรกิจสินค้าเพลง

  ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าเพลง อาทิ อัลบั้ม MP3 ในรูปแบบของ DVD USB หรือ Boxset ต่างๆ เป็นต้น โดยทำการกระจายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าแบบ Traditional Trade ร้านค้าแบบ Modern Trade ร้านค้าย่อย หรือ Kiosk รวมถึงการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และคอลเซ็นเตอร์

1.2 ธุรกิจบริหารศิลปิน

ดำเนินกิจการบริหารจัดการหางานให้แก่ศิลปินทั้งในรูปแบบงานจ้าง คอนเสิร์ต ผับบาร์ และงานพรีเซนเตอร์สินค้าเพื่อสร้างสรรค์ ศิลปินให้เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายฝึกทักษะและพัฒนาศิลปินเพื่อเพิ่มความสามารถ ทางด้านการร้องเพลง และการแสดง เพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างแท้จริง

1.3 ธุรกิจโชว์บิซ (คอนเสิร์ต และเฟสติวัล)

ดำเนินธุรกิจจัดงานแสดงคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีภายใต้หน่วยงาน GMM SHOW มีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายบัตร การสนับสนุนของสปอนเซอร์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยในครึ่งหลังของปี 2563 เมื่อรัฐบาลประกาศการผ่อนคลาย มาตราการปิดเมืองและผ่อนปรนการให้มีการจัดกิจกรรม กลุ่มบริษัทฯ สามารถกลับมาจัดคอนเสิร์ต และได้ปฏิบัติตามมาตรการ รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี “Field wave” เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ประมวลความหนาแน่นและการปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมในพื้นที่จัดงาน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัด คอนเสิร์ตมากมาย ได้แก่ ATOM House of Hearts Concert, The Gentlemen Live, FANTOPIA 2020, Peck Palitchoke: The Final Odyssey Concert นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลดนตรี ได้แก่ Genie Fest 2020: Rock Mountain, Chiang Yai Fest 2 และ Big Mountain Music Festival

1.4 ธุรกิจสินค้าศิลปิน

ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าศิลปินภายใต้หน่วยงาน GMM GOODS ดำเนินธุรกิจขายตรงแบบ SLM (Single-Level Marketing) โดยมีศิลปินร่วมเป็นเจ้าของแบรนด์ ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์แรก ได้แก่ “ออร่า-ทัย (Aura-Thai)” ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของต่าย-อรทัย นักร้องลูกทุ่งหญิงอันดับ 1 ของไทย ต่อยอดฐานแฟนคลับที่แข็งแรง

1.5 ธุรกิจอื่นๆ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ศิลปินเพื่อช่องทางออนไลน์ ธุรกิจสถาบันสอนร้องเพลงและดนตรี GR Vocal ซึ่งเป็นส่วน สำคัญที่สนับสนุนธุรกิจโชว์บิซและธุรกิจบริหารศิลปิน เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้เพิ่มให้กลุ่มธุรกิจเพลง และธุรกิจให้เช่า คอนเสิร์ตฮอลล์ GMM Live House ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (บริษัทฯ มีมติเลิกกิจการธุรกิจให้เช่าคอนเสิร์ตฮอลล์ในเดือน ธันวาคม 2563)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่าน ธุรกิจเพลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจเพลงในประเทศและได้ก้าวไปสู่ ตลาดนานาชาติอีกด้วย เราได้ปรับโมเดลธุรกิจเข้าสู่ โซเชียลมีเดีย และสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม ด้วยความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม ยักษ์ใหญ่ในตลาด เช่น YouTube, Facebook, Spotify, Line TV, JOOX และ iTunes นอกจากนั้นเรายังได้ร่วมมือกับ Tencent Music เพื่อขยายฐานผู้ฟังเข้าไปยังประเทศจีน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุม การจัดคอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก แต่ในไตรมาสที่สาม รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายทำให้ สามารถกลับมาจัดคอนเสิร์ตได้อีกครั้ง โดยต้องปฏิบัติตามแนวทางของรัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อาทิเช่น การเว้นระยะห่าง ทางสังคม การจำกัดจำนวนผู้เข้าชม และการลงทะเบียน/เช็คอิน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการ ต่อยอดธุรกิจไปยัง ‘มีเดีย คอมเมิร์ซ’ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับศิลปิน ที่มีฐานแฟนคลับที่แข็งแรงอีกด้วย โดยในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพขยายเข้าสู่ทุกตลาด และผ่านช่องทางในทุกรูปแบบ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาดที่ยังเกิดขึ้นทั่วโลก อุตสาหกรรมเพลงทางสื่อดิจิทัล ยังสามารถเติบโตได้ดีอยู่ บริษัทฯ เองได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำและนวัตกรรมในการจัดคอนเสิร์ตตามมาตรการ ที่รัฐกำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชมและทีมงาน และสามารถประเมินความสำเร็จของเพลงด้วยดัชนีชี้วัดความนิยมได้ อย่างชัดเจน

2. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2.1 ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทีวีโฮมช้อปปิ้งผ่านช่องรายการที่ใช้ชื่อว่า ‘โอ ช้อปปิ้ง (O Shopping)’ มีรูปแบบรายการที่เน้นการให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจ แนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ โดยตระหนักถึงประโยชน์ผู้บริโภค เป็นสำคัญ ‘โอ ช้อปปิ้ง’ นำเสนอสินค้าผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล ช่องทางทีวีดาวเทียม และช่องทางออนไลน์ ทำให้สามารถเข้าถึง ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวกสบาย โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางโทรศัพท์ และออนไลน์

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2563 ตลาดโฮมช้อปปิ้งยังคงเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 14,000 ล้านบาท สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นและหันมาจับจ่ายซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะสินค้าประเภท อาหารเสริม เครื่องครัวและอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นสินค้าขายดี เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ โดยในปี 2564 โอ ช้อปปิ้งจะมุ่งหน้าขยายกลุ่มเป้าหมายสู่คนรุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมซื้อสินค้าทางออนไลน์ และมุ่งเน้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ บริษัทฯ เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากฐาน ลูกค้าเดิม และการขยายฐานไปสู่ลูกค้าใหม่ให้ทั่วถึงมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมรับมือ กับการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้

 • สร้างสรรค์เนื้อหารายการโทรทัศน์ให้น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย เพื่อดึงดูด ความสนใจของผู้บริโภคให้สั่งซื้อสินค้า
 • การสร้างความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของสินค้า การให้บริการที่ตรงตามโฆษณา การรับประกันคุณภาพสินค้า ระบบการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและระบบการชำระเงินที่มีความปลอดภัย
 • การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและเน้นสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตเช่น สินค้าแฟชั่น สินค้าไลฟ์สไตล์ และสินค้า อีคอมเมิร์ซเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม รวมทั้งเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้น
 • การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายไปสู่ระบบการขายผ่านออนไลน์ และแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน รวมถึง โซเชียลมีเดียต่าง ๆ

2.2 ธุรกิจภาพยนตร์

ดำเนินการภายใต้ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 51) โดยมีเป้าหมาย ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในเนื้อหาที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่ยังคงไว้ซึ่งแบบฉบับ ของตัวเอง จีดีเอชมีศักยภาพเด่นชัดด้านบุคลากรทีมงานที่มีความชำนาญ เพื่อนำเสนอภาพยนตร์ที่มีความแปลกใหม่และ สร้างความสุขให้กับผู้ชมภาพยนตร์ไทย โดยปี 2563 มีภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมด 1 เรื่องได้แก่ “อ้าย..คนหล่อลวง” ภาพยนตร์ไทย แนวโรแมนติก คอมเมดี้ และ “ฉลาดเกมส์โกง เดอะซีรีส์” ซีรีส์ขยายเรื่องราวจากหนัง “ฉลาดเกมส์โกง” ที่ถูกนำมา สร้างสรรค์ใหม่เพื่อการฉายแบบ Simulcast ให้คนไทยและคนจีนได้รับชมพร้อมกัน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ท่ามกลางดิจิทัลดิสรัปชันที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค การเติบโตอย่างรวดเร็วของดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งผลให้เกิด คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่นกัน ในปี 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์และภาพยนตร์ไทย แม้ในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีมาตรการผ่อนปรนต่างๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในไทยปีนี้โดนกระทบหนัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์ต้องปรับตัวและหันไปเพิ่มการหารายได้จากช่องทางอื่นมากขึ้น โดยในปี 2564 ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงมีความไม่แน่นอน ผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยหากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องที่ถูกเลื่อนกำหนดการฉายสามารถเข้าฉายในปีนี้ จะส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการทำคอนเทนต์ให้ดีและแตกต่าง เพื่อขยายฐานผู้ชม ทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการรับชมที่หลากหลาย

การทำให้ภาพยนตร์ไทยประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายนอกและภายในหลายประการ ทำให้ต้องให้ความสำคัญ ต่อการพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประทับใจผู้ชมและสามารถสร้างความนิยมเพิ่มสูงขึ้นได้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ

 • เนื้อหาและบทภาพยนตร์ ต้องมีความแปลกใหม่ โดดเด่น โดยผู้เขียนบทภาพยนตร์ต้องใช้ทักษะในการเขียน ทั้งภาษาหนัง ภาษาพูด เพื่อให้สื่อความกับกลุ่มคนดูเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
 • สร้างการรับรู้ (Branding) ค่ายหนังหรือสตูดิโอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ชมภาพยนตร์ว่าจะได้รับชมภาพยนตร์ ที่มีคุณภาพอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกำหนดแนวของภาพยนตร์ เตรียมบทภาพยนตร์ ดารานักแสดง และแผนประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

2.3 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

 1. ธุรกิจโครงข่าย และจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม

  ดำเนินธุรกิจโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณทั้งทีวีดาวเทียม กล่องรับ สัญญาณทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน กล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี และสินค้าเครื่องเล่นเพลงประเภท Music Box และ Karaoke Microphone เพื่อสนับสนุนธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ

  • กล่อง GMM Z X-tream (HyBrid) เป็นกล่องรับสัญญาณที่สามารถใช้ได้ทั้งจานดาวเทียมและมีระบบ ปฏิบัติการ Android ในตัวเดียวกัน เพื่อให้รับชมได้ทั้งทีวีดาวเทียมหรือโหลดแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Android ได้ด้วย
  • กล่อง GMM Z HDi เป็นกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมขนาดเล็กพกพาสะดวกที่เพิ่มฟังก์ชันของ เสา Wifi เพื่อรับชม YouTube ได้อีกด้วย
  • กล่อง GMM Z STREAM เป็นกล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 7.1 ชัดที่สุดในระดับ Ultra HD 4K
  • กล่อง GMM Z HD WISE PLUS เป็นกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมรุ่นใหม่ คมชัดระดับ Full HD มีระบบ PVR, Time Shift พร้อมฟังก์ชันรองรับการเล่นไฟล์ Media Player อย่างครบครัน
  • กล่อง GMM Z HD SMILE กล่องรับสัญญาณทีวีสีดาวเทียมโฉมใหม่ตัวเครื่องสีขาว มีระบบเรียงช่อง OTA เพิ่มช่องรายการให้อัตโนมัติ จัดกลุ่มช่องรายการหาช่องง่าย หน้าจอ LED ออกแบบปุ่มกดหน้าตัวเครื่องใหม่ ใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้น
  • กล่อง GMM Z Music Box Chill Out เครื่องเล่นเพลงชนิดพกพารุ่นใหม่ รวมบทเพลงเพราะฟังสบายใน ทุกบรรยากาศ ให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจากสุดยอดศิลปินแกรมมี่ ลิขสิทธิ์แท้กว่า 1,000 เพลง มาไว้ในเครื่องเดียว
  • เครื่องเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR ฟรีเพลงฮิต ลิขสิทธิ์แท้จาก GMM GRAMMY เชื่อมต่อง่ายกับ Application karaoke ใช้ได้กับสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Android และ iOS มาพร้อมพลังเสียงจากลำโพง 2 ทิศทาง สามารถใช้แทนเครื่องเล่น MP3 พกพาสะดวก ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
 2. ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

  ดำเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟรีทูแอร์ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคมทางช่อง “แฟน มิวสิค” (บริษัทฯ มีมติให้ยุติการออกอากาศสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง “แฟน มิวสิค” ในเดือนธันวาคม 2563)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจกล่องรับสัญญาณทีวีผ่านดาวเทียมเป็นสื่อโทรทัศน์ที่มีฐานผู้ชมมากที่สุดในประเทศ อีกทั้งยังได้นโยบายในการช่วยทีวี ดิจิทัลด้วยกฎของกสทช. (Must Carry) ทั้งเจ้าของสินค้าและเอเจนซี่โฆษณาจึงยังคงให้ความสนใจในช่องทางการใช้สื่อโฆษณา ผ่านแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมธุรกิจ ทีวีดาวเทียมในปี 2563 จนถึงปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่อสาร การแข่งขันที่ เพิ่มขึ้นทำให้พฤติกรรมการเสพสื่อและคอนเทนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิทัลและออนไลน์ รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิจและโฆษณาชะลอตัว ส่งผลให้ผลประกอบการของทีวีดาวเทียมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้ ผู้ประกอบการหันไปหารายได้จากช่องทางออนไลน์ หรือจับมือกับพันธมิตรขายคอนเทนต์ให้กับช่องทีวีต่างๆ ขณะที่ทิศทาง นับจากนี้ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวจากปัจจุบัน

3. กลุ่มธุรกิจจากการร่วมค้า

ประกอบด้วยธุรกิจผลิตคอนเทนต์ที่ม่งุ เน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวี และช่องทางคลื่นความถี่วิทยุ กระจายเสียงในระบบ FM ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการลงทุนในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะเป็น Flagship Company ของบริษัทฯ ในการ ดำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภท ละคร ซีรีส์ และรายการที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวี เป็นหลัก และช่องทางคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ สาระ และความบันเทิงเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปี 2563 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทภายใต้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับความนิยมทั้งในแง่ของกระแสตอบรับ และเรตติ้งมากมาย เช่น ละครเรื่อง ‘มงกุฎดอกหญ้า’, ‘นางฟ้าลำแคน’, ‘ขอเกิดใหม่ใกล้ๆ เธอ’, ‘เกมรักเอาคืน’, ‘เริงริตา’, ‘เพราะเราคู่กัน’ และรายการวาไรตี้ อาทิ ‘รู้ไหมใครโสด 2020’, ‘ดวลเพลงชิงทุน’ ‘เดอะ โกลเด้น ซอง เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 2’, ‘ลูกทุ่งสู้ฟัด’ และ ‘รายการแฉ’ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ยังประกอบธุรกิจบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีช่องวัน 31 โดยมีบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวนร้อยละ 100) เป็นผู้รับใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) และรับจ้างบริษัทฯ เพื่อทำการ ตลาด และร่วมผลิตคอนเทนต์แก่สถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีช่องจีเอ็มเอ็ม 25 โดยมีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 100) เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD)

ทั้งนี้ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ยังประกอบธุรกิจบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ทางเว็บไซต์ และทางโมบายแอปพลิเคชัน โดยมีรายการวิทยุทั้งสิ้น 3 สถานี ซึ่งแต่ละสถานีมีลักษณะเฉพาะ และจุดเด่นที่ต่างกันไป เพื่อให้ สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมของการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อทุกประเภทในปี 2563 เทียบกับปี 2562 ปรับตัวลดลงจาก 123,663 ล้านบาท เป็น 106,255 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสื่อทีวียังคงครองสัดส่วนสื่อที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณา สูงที่สุดที่ร้อยละ 59 ในขณะที่สื่อโรงภาพยนตร์ มีการใช้งบโฆษณาลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 51

ในปีที่ผ่านมาเม็ดเงินโฆษณายังถูกจัดสรรมายังธุรกิจสื่อดิจิทัลทีวี เนื่องจากสื่อทีวี ยังคงเป็นสื่อที่แข็งแกร่งจากอัตราการเข้าถึง ครัวเรือนไทยทั่วประเทศ บริษัทคาดหวังในอนาคตว่า มูลค่ารวมของตลาดโฆษณาจะไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการ อาจมีการชะลอการใช้งบโฆษณาสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การแข่งขันของดิจิทัลทีวียังคงรุนแรง ทุกสถานี ต้องพยายามแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้ชมด้วยคอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมียมที่โดดเด่นและแตกต่างเพื่อดึงผู้ชมพร้อมกันหน้าจอทีวี มากกว่าการชมย้อนหลังหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งถือเป็นตัวแปรในการสร้างเรตติ้งเพื่อเรียกเม็ดเงินโฆษณาและสร้าง การจดจำแบรนด์ของสถานีให้อยู่ในใจของผู้ชม