คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

นางสาวบุษบา ดาวเรือง

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ได้รับการแต่งตั้ง: 25 มีนาคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)

1,750,240 หุ้น (0.21%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ก.พ. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 15 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัด
 • 20 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำดีไม้งาม จำกัด
 • 17 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเอสพี ทีวี จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวัสดีทวีสุข จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสียงดีทวีสุข จำกัด
 • 14 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 27 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท งานดีทวีสุข จำกัด
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
 • พ.ค. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 • ธ.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • ส.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด
 • ส.ค. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด
 • พ.ย. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
 • ก.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
 • ก.ค. 2556 - 9 ธ.ค.2564 กรรมการ บริษัท จีสองร้อยเอ็ม จำกัด
 • 29 มี.ค.2561 - 29 พ.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ทีนทอล์ค จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 เม.ย.2561 - 25 ส.ค.2564 กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 พ.ค. 2563 - 24 ส.ค. 2564 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 19 เม.ย. 2560 - 14 มิ.ย.2564 กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 20 พ.ค. 2563 - 9 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 20 พ.ค. 2563 - 4 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 2547 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • เม.ย. 2547 - 29 มิ.ย.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 21 ก.ค. 2559 - 16 มิ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด
 • ก.พ. 2549 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ม.ค. 2540 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ส.ค. 2542 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด
 • 20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2556 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • ส.ค. 2558 -7 ธ,ค. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำกัด
 • พ.ค. 2553 - 2 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ย. 2556 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด
 • 21 ก.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 3 มี.ค. 2560 กรรมการ บริษัท มีมิติ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - 31 ม.ค. 2560 กรรมการ บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2547 – 20 ม.ค. 2559 กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ก.ค. 2548 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

นายภาวิต จิตรกร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นกรรมการ): 28 เมษายน 2560

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Advertising) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 28 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 21 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด
 • 20 พ.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2564 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 28 มี.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 21 พ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 10 เม.ย. 2561 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 19 เม.ย. 2560 - 5 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2554 - 2558 Managing Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2551 - 2554 Managing Partner, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2546 - 2551 Business Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2545 - 2546 Group Account Director, Grey Worldwide Thailand
 • 2543 - 2545 Account Director, DY&R Thailand
 • 2540 - 2543 Account Manager, Grey Worldwide Thailand
 • 2538 - 2540 Account Executive, Grey Worldwide Thailand

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2554

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 29 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • 3 เม.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 3 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
 • 26 มิ.ย. 2545 - 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 6 ก.พ. 2544 - 25 มิ.ย. 2545 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2543 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 23 ธันวาคม 2563

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทนิติศาสตร์ (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาอัสสัมชัญ พ.ศ. 2542

ประวัติการฝึกอบรม

-ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ ณ 25/2/2565)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 23 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 22 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • 22 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิ้ง จำกัด
 • มิถุนายน 2544 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

 1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด
 3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
 5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
 6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย