ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

GRAMMY
ชื่อย่อหุ้น
12.50 (THB)
ราคาล่าสุด
19,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
- / -%
เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
12.50 / 9,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
12.70 / 300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
12.50 - 12.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.00 - 19.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ม.ค. 2565 16:35

Chart Type