ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

GRAMMY
ชื่อย่อหุ้น
14.00 (THB)
ราคาล่าสุด
29,800
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
- / -%
เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
14.00 / 3,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
14.10 / 600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
13.60 - 14.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.65 - 19.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ค. 2564 15:05

Chart Type