วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

ผู้นำทางด้านธุรกิจบันเทิงครบวงจร เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่องทางอย่างไร้ขีดจำกัด

พันธกิจ

  • เป็นผู้ผลิต คิดค้น สร้างสรรค์ นวัตกรรม ศิลปกรรมทางด้านดนตรี ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ ข่าว สาระบันเทิง สื่อพาณิชย์ และ ศิลปิน อย่างครบวงจร (Content Provider)
  • เป็นผู้ลงทุน บริหาร จัดจำหน่าย เนื้อหาด้านธุรกิจบันเทิง (Content) ผ่านสื่อแบบผสมผสานทุกรูปแบบของเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่หลากหลายทางด้านสาระบันเทิงให้กับผู้บริโภค ก้าวทันสังคมแห่งอนาคต

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทชั้นนำผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นเลิศระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ