ติดต่อนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์

Archive
โบรกเกอร์ อีเมล์
Bualuang Securities Public Company Limited
Napon Jaisan
napon.jai@bualuang.co.th
Krungsri Capital Securities Public Company Limited
Dithanop Vattanawakin
Dithanop.Vattanawakin@krungsricapital.com
Thanachart Securities
Kalvalee Thongsomaung
kalvalee.tho@thanachartsec.co.th
Yuanta Securities
Thakol Banjongruck
thakol.b@yuanta.co.th