รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ประจำปี :  

รางวัลปี 2559

รางวัลที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับในปี 2559

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนประเมินในระดับสูงสุด คือ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว” ในด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ดร.อุตตม สาวนายน รมว.อุตสหากรรม เป็นประธานมอบรางวัล Distinguish Awards จากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2016 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวมให้กับ บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดยมี วิสิฐ ตันติสุนทร และประภาวดี มณีอินทร์ ร่วมงาน ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล IP Champion 2016 สาขาลิขสิทธิ์ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ในฐานะหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา

รางวัลที่ศิลปินได้รับในปี 2559

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะที่ร่วมสนับสนุนงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาอย่างต่อเนื่อง

ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บอย พีซเมคเกอร์ - อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี, เต้ - ธีธัช จรรยาศิริกุ, หญิง - ลินทร์พิตา จินดาภู และปู้ - กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดา เข้ารับรางวัล ศิลปิน ดารา และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 7” ประจำปี 2559 จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วราวุธ โพธิ์ยิ้ม รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม จัดโดย กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลอยชมพู - ญานนีน ภารวี ไวเกล และ หนูนา - หนึ่งธิดา โสภณ ได้รับเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2559 โดยเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) อาทิ หนุ่ม กะลา - ยุทธพงษ์ แสงสุวรรณ, แพรว - คณิตกุล เนตรบุตร, อาร์ - อาณัตพล ศิริชุมแสง, เชอรีน - ณัฐจารี หรเวชกุล, ดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ และนักแสดงจากละครสงครามนางงาม เข้ารับพระราชทานเข็มอานันทมหิดลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “ผู้มีอุปการคุณ” ในการสนับสนุนการรณรงค์รับบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

หนูนา - หนึ่งธิดา โสภณ และ แกงส้ม – ธนทัต ชัยอรรถ ได้รับ “รางวัลเพชรในเพลง” ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย จัดโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ดีเจอั๋น ภูวนาท คุนผลิน เป็นตัวแทนคลื่นวิทยุคุณภาพ กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2016 รางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (สื่อวิทยุ) จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)กระทรวงพลังงาน

ดีเจ.ดาด้า วรินดา ดำรงผล, ดีเจ.อาร์ต มารุต ชื่นชมบูรณ์ และ ดีเจ.บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล จากคลื่น 94 อีเอฟเอ็ม !! เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ "ลูกตัวอย่างดีเด่น" ในงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติคุณคนของแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยประธานในพิธี ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดีเจ.โบ ธนากร ชินกูล และ ดีเจ.โจ๊ก เกียรติยศ เกียรติสูงส่ง จากคลื่น 94 อีเอฟเอ็ม เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่ม พระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559 "คนไทยตัวอย่าง" ครั้งที่ 3 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประทานรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดีเจ.มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ดีเจจากคลื่น 94 อีเอฟเอ็ม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเพชรแผ่นดินไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สาขาบุคคลบันเทิงดีเด่น ในงาน “ประเทศชาติ อวอร์ด” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดีเจ.อ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์ จากคลื่น 94 อีเอฟเอ็ม และ “วีวี่-สรัณณัฏฐ์ ประดู่คู่ยามดี” นักแสดง ช่อง GMM25 เข้ารับรางวัลฑูตพระพุทธศาสนาประจำวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เนื่องจากประพฤติตนสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมี คุณพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิร์ล สำโรง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา จากช่องทีวีดิจิทัล จีเอ็มเอ็ม 25 และคลื่นวิทยุ เอ-ไทม์ มีเดียร่วมงานประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ นำทีมโดย เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละคร ช่อง GMM25 และเหล่าดีเจ ทีมนักแสดงช่อง GMM 25 โดยงานนี้สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งโทรทัศน์และวิทยุเลยทีเดียว โดยประเภทโทรทัศน์ ช่อง GMM25 คว้ารางวัล ละครชุดยอดเยี่ยม จากคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรี่ย์ 6 มาครองต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประเภทวิทยุ คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม คว้ารางวัลผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม มาครองต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และ ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน จากคลื่นชิล เอฟเอ็ม 89 ได้รับรางวัล ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยมด้วย

สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล ทีวี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ช่อง GMM25) ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ จากการคัดเลือกโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559

ซีรี่ส์ “Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย” ทางช่อง GMM25ได้รับรางวัล ละครยอดฮิต ในงานประกาศรางวัล สยามดารา สตาร์ส อวอร์ดส์ 2016 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) พร้อมกันนี้ “ทอย-ปฐมพงศ์ เรือนใจดี” ได้รับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม และ “รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” ได้รับรางวัลจอมขโมยซีนด้วย

“สายทิพย์ มนตรี กุล ณ อยุธยา และดีเจพี่อ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล” ได้รับรางวัล พิธีกรหญิงขวัญใจมหาชน จากรายการ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ (Club Friday Show) ทางช่อง GMM25 ในงาน “มายามหาชน MAYA Awards 2016” โดยการโหวตของคนไทยทั้งประเทศ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

“ปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต” และ “วีวี่-สรัณณัฏฐ์ ประดู่คู่ยามดี” นักแสดง ช่อง GMM25 ได้รับรางวัลญาณสังวร คนดีศรีสยาม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ : ในวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นรากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวช่องวัน 31 ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

กั้ง วรกร สิริสรณ์ ได้รับรางวัลดาราดาวรุ่งชายที่สุดแห่งปี 2015 จากผลงานละคร “ทอฝันกับมาวิน” เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล ได้รับรางวัล ดาราสีสันที่สุดแห่งปี 2015 จากละคร “บัลลังก์เมฆ” และคุณพ่อและลูกปานเทพ ได้รับรางวัล Top Talk About Drama ขณะที่“บัลลังก์เมฆ” ได้รับละครที่ถูกพูดถึงแห่งปี จาก Mthai และรายการสี่โพดำ ได้รับรางวัล “รายการโทรทัศน์ที่สุดแห่งปี 2015 จากDaradailythegreatawards 5

พิยดา จุฑารัตนกุล ได้รับรางวัลดารานำหญิงดีเด่นจาก“ละครบัลลังก์เมฆ” และ โฉมฉาย ฉัตรวิไล ได้รับรางวัลกียรติยศคนทีวี ในงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 30

กัน นภัทร อินใจเอื้อ ได้รับรางวัล ยอดนิยมขวัญใจมหาชนชาย จากงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ 13 และแก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ได้รับรางวัล Best female artist จากงาน The guitar mag awards 2016 จากงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ 13

เข็ม ลภัสรดา ช่วยเกื้อ ได้รับรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากละคร “หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด” #คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 13

ภาคภูมิ พันธุ์สถิตร ได้รับรางวัลเมขลาประจำปี 2559 สาขา ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาศิลปะการแสดง) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ได้รับรางวัลศิลปินหญิงยอดเยี่ยม , กัน นภัทร อินใจเอื้อ ได้รับรางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยม , รายการสี่โพดำ ได้รับรางวัล The best variety show, โตโน่ ภาคิน คำวิไลศักดิ์ และ สน ยุกต์ ส่งไพศาล ได้รับรางวัล หนุ่มปังแห่งปี ในงาน Kazz magazine

กิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรม จากเวทีไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2016

เล้ง ศรันยกันย์ แชมป์ศึกวันดวลเพลง ได้รับโล่รางวัลกียรติยศ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ

โตโน่ ภาคิน คำวิไลศักดิ์ และ คุณก้อย รัชวิน วงส์สิริยะ นักแสดงนำจากละครเพชฌฆาตดาวโจร ได้รับรางวัล ลูกกตัญญูแห่งปี Best of Piety หนึ่งเดียวของลูก “ผู้ควรแห่งการยกย่องปี 2559 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ทีมดารานักแสดงและผู้บริหารช่องวัน 31 เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ ฯ และรายการเจาะใจ คว้า2รางวัลจากงานประกาศผลรางวัล นาฏราชครั้งที่7 รางวัล พิธีกรยอดเยี่ยม และทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม ช่องวัน 31

กิ๊บซี่ วนิดา เติมธนาภรณ์ ได้รับรางวัล ร้ายได้ใจ จากละคร เรือนร้อยรัก จากสยามดารา และโตโน่ ภาคิน คำวิไลศักดิ์ ได้รับรางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์ จากงานประกาศรางวัล Siamdaraawards 2016

หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ ได้รับรางวัล ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงแม่ จากพระองค์โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ #โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กัน นภัทร อินใจเอื้อ ได้รับรางวัลเพลงประกอบละครยอดนิยมขวัญใจมหาชน “บัลลังก์เมฆ” คนไม่สำคัญ และ ป้อน นิพนธ์ ผิวเณร ได้รับรางวัล ผู้กำกับละครยอดเยี่ยมขวัญใจมหาชน จาก mayaawaeds 2016

ซีแนน กุลธิดา พริ้งเกษมชัย ได้รับรางวัล Daradaily new gen awards

รางวัลปี 2558

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ เป็น 1 ใน 55 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับสูงสุดคือ "ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว" (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90-100 คะแนน) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 588 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 75 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" นี้ ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และยังอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไปอีกด้วย

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 98.75 คะแนน อยู่ในระดับ “4” ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด 575 บริษัท อยู่ที่ 92.68 คะแนน

รางวัลปี 2557

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557


ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับสูงสุดคือ "ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว" (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90-100 คะแนน) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 550 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 72 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" นี้ ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557


จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับสูงสุด ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด 528 บริษัท อยู่ที่ 91.17 คะแนน

รางวัล องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ" ในฐานะที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนากลุ่มเป้าหมายในสังคมอย่างเหมาะสมในทุกประเด็นด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ (3 ตุลาคม 2557) นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลปี 2556

ASEAN CG Scorecard Country Reports and Assessment 2012-2013

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนการประเมิน CG สูงสุดอยู่ใน 50 อันดับแรกของประเทศไทย จากASEAN Capital Markets Forum (ACMF) โดยการสนับสนุนของ Asian Development Bank (ADB) ซึ่งได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน CG ของแต่ละประเทศทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนใน 6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการใน "โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน" ประจำปี 2556 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับสูงสุดคือ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556

AGM Checklist Award 2013 by Thai Investors Association

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" โดยนับตั้งแต่ปี 2552-2554 บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และในปี 2555 ได้รับการประเมินเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับสูงสุดคือ "ดีเลิศ"

รางวัลปี 2555

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรากฎว่าผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2555 อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" เช่นเดียวกับปี 2554 โดยผลคะแนนของบริษัทในปี 2555 ได้รับการประเมินให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ "ดีเลิศ :ห้าดาว" (Excellent) ซึ่งสูงกว่าผลคะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 513 บริษัท และยังอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capital) ที่ 3,000-9,999 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 92 บริษัท โดยนับตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2555 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 85 คะแนน 92 คะแนน และ 93.63 คะแนน ตามลำดับ

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ("AGM Checklist") ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ "ดีเลิศ และสมควรเป็นตัวอย่าง" คือได้ 100 คะแนนเต็ม ขณะที่ผลคะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด 450 บริษัท อยู่ที่ 89.43 คะแนน โดยจำนวนบริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเลิศ" (100 คะแนน) มีจำนวนทั้งสิ้น 74 บริษัท ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2553 และ 2554 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" คิดเป็น 98.75 คะแนน

GMM GRAMMY เป็น 1 ใน 10 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่ได้รับ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ประจำปี 2555 ในโครงการ "SET Awards 2012" ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัลปี 2554

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2554 ดีขึ้นกว่าปีก่อน กล่าวคือ ในปี 2552 ถึงปี 2553 อยู่ในระดับ "ดีมาก" (Very Good) และในปี 2554 ได้รับการประเมินให้เป็น 1 ใน 47 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ "ดีเลิศ :ห้าดาว" (Excellent) โดยผลคะแนนของบริษัทในปี 2554 สูงกว่าผลคะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 497 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ("AGM Checklist") ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ถึงปี 2554 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"โดยผลคะแนนของบริษัทฯในปี 2554 สูงกว่าผลคะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด 416 บริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงาน ตัวอย่าง จากการบำเพ็ญคุณความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในโครงการ "ส่งต่อความดี..ไม่มีวันหมด" จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "ด้าน นวัตกรรมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชน" จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "BEAT 2010" (BUILDING ENERGY AWARDS OF THAILAND 2010) ซึ่งจัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "Excellent ESCO Award 2012" จากนายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) ในงาน "Thailand ESCO Fair 2012" โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนและการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 ให้บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" (โดยในปี 2550 ไม่มีการสำรวจบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน) นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (AGM) ประจำปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 ซึ่งจัดทำโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน ในระดับ "ดีเยี่ยม", "ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง" และ "ดีเยี่ยม" ตามลำดับ


บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ พร้อมบรรดาผู้บริหารร่วมกันแสดงความยินดี ในโอกาสที่บริษัทได้รับรางวัล "บริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมนำาสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ" ติด 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำองประเทศไทย โดยมี บุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับรางวัลจาก ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน "Thailand’s Most Innovative Companies 2010"

รางวัลปี 2552-2547

รางวัลพระราชทาน "เทพทอง" บริษัทฯ ได้รับพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ 8 จากการคัดเลือก ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรดีเด่น ด้านวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประจำปี 2549 ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับเป็นผลจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้ดี ยิ่งขึ้นในฐานะผู้นำธุรกิจบันเทิงของไทย และก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านบันเทิงของเอเชียให้เป็นที่ยอมรับในระดับ โลก พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนรวม ที่บริษัทฯได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง มากมายในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

ความภูมิใจอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ปี 2551 และปี 2552 ให้บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" (โดยในปี 2550 ไม่มีการสำรวจบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน) นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (AGM) ประจำปี 2551 และปี 2552 ซึ่งจัดทำโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน ในระดับ "ดีเยี่ยม", และ "ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง" ตามลำดับ

ความภาคภูมิใจอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ความภาคภูมิใจอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ บริษัทฯ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทสุดยอดแห่งเอเซีย Asiaus Best Under A Billion ประจำปี 2548 จากนิตยสาร ฟอร์บส์ ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีความเชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับธุรกิจ โดยพิจารณาจากรายได้ที่มีอัตราการเติบโตเป็นบวก, ความมั่นคงของบริษัท, ยอดขายที่มีเสถียรภาพ, ผลตอบแทนต่อหุ้น และกำไรก่อนภาษีไม่น้อยกว่า 5 % ของผลประกอบการปีล่าสุด ซึ่งแกรมมี่เป็นบริษัทบันเทิงของไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ความภาคภูมิใจอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทดีเด่นใน Quartile ที่ 1 (Top Quartile) หรือบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จากการจัดอันดับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 5 หมวดหลัก ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ,สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น, บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความภูมิใจอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ความภูมิใจอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ บริษัทได้รับรางวัลพระราชทาน "เทพทอง" ครั้งที่ 6 ประเภทองค์อรดีเด่น ประจำปี 2546 จากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับ เป็นผลจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นในฐานะผู้นำธุรกิจบันเทิงของไทย และก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านบันเทิงของเอเซียให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมทางเพื่อสังคมมากมาย ในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน