จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ แจ้งความฟ้องกลับข้อหาหมิ่นประมาท เผยได้รับสิทธิ์เผยแพร่เพลงของวงลาบานูนโดยชอบธรรม

Back12 กุมภาพันธ์ 2559

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 15.00 น. นายกษม อดิสัยปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MPI) ได้เดินทางไปยัง สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เพื่อแจ้งความ ดำเนินคดีกับ บริษัท เพาเวอร์ เทรเซอร์ จำกัด หรือ มิวสิคบั๊ค ในข้อหา “หมิ่นประมาท” เป็นเหตุให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย จากกรณีที่ มิวสิคบั๊ค ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / MPI / วงลาบานูน และพวก เป็นเงิน 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายกษม ได้ชี้แจงว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MPI) เป็นผู้ได้รับสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) จาก บริษัท เพาเวอร์ เทรเซอร์ จำกัด(มิวสิค บั๊ค) ให้เป็นผู้มีสิทธิและอำนาจในการทำนิติกรรมสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและจัดเก็บค่าตอบแทน หรือค่าเผยแพร่งานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ กับผู้ประกอบการร้านค้า และ/หรือผู้ใช้งานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ รวมถึงการใช้งานดนตรีกรรมไปใช้ในการแสดงสด และ/หรืออยู่ในรูปแบบของงานสิ่งบันทึกเสียงและ/หรือภาพใดๆ ก็ตาม โดยMPI และมิวสิค บั๊ค ได้ตกลงค่าตอบแทนร่วมกันในรูปแบบเหมาจ่ายค่าสิทธิ และ MPI ได้ชำระให้กับมิวสิค บั๊ค ครบถ้วนแล้วทั้งหมด

MPI และมิวสิค บั๊ค ได้ทำสัญญากันต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ฉบับแรก ปี 2545 และต่อเนื่องกันมาจนถึงฉบับล่าสุดเมื่อปี 2557 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่ง คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์เป็นผู้ตรวจสอบข้อตกลงของสัญญาและลงนามในสัญญาทุกฉบับ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา MPI และ มิวสิค บั๊ค ก็เป็นคู่ค้าที่ดีระหว่างกัน และไม่เคยมีเรื่องโต้แย้ง หรือมีปัญหาใดๆ อันเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิของ MPI ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและจัดเก็บค่าตอบแทนดังกล่าวเลย

จนมาถึงปี 2558 ที่ผ่านมา มิวสิค บั๊ค ซึ่งได้เปลี่ยนผู้บริหารจาก คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์ มาเป็นคุณชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์ จึงได้มีการโต้แย้งเรื่องสิทธิในการใช้งานสำหรับการแสดงสดขึ้น MPI ก็ได้มีการพูดคุยและทำหนังสือชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อ มิวสิค บั๊ค หลายครั้ง โดย MPI ก็ได้ยืนยันถึงเจตนารมณ์ในการทำสัญญาระหว่างกันโดยชัดเจนว่า MPI ใช้สิทธิโดยเคารพต่อข้อตกลงของนิติกรรมสัญญาที่มีต่อกันมากว่าเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเคร่งครัด และไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ เกินเลยไปกว่าข้อตกลงแห่งสัญญาแต่อย่างใด และหากทาง มิวสิค บั๊ค ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ ขึ้นใหม่ก็ควรที่จะให้สัญญาที่ทำไว้ระหว่างกันสิ้นสุดลงเสียก่อน แต่ มิวสิค บั๊ค กลับไปยื่นฟ้องต่อศาล และให้ข่าวต่อสื่อมวลชน

การที่ผู้บริหารของ มิวสิค บั๊ค ได้แถลงข่าวว่าได้ยื่นฟ้อง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่/ MPI/วงลาบานูน ว่าละเมิดลิขสิทธิ์และเจตนาให้ข่าวที่ไม่เป็นความจริง มีลักษณะที่ทำให้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่/ MPI/วงลาบานูน เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ / MPI จึงได้มอบหมายให้ นายกษม มาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวในในข้อหา “หมิ่นประมาท” ส่วนคดีที่ มิวสิค บั๊ค ได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินในทางปัญญา บริษัทจะดำเนินการฟ้องแย้งต่อไป

MPI ขอยืนยันอีกครั้งว่า MPI ได้ใช้สิทธิโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย เคารพและปฏิบัติตามนิติกรรมสัญญาไว้อย่างเคร่งครัด ไม่เคยกระทำการใดๆ เกินเลยไปกว่าสิทธิที่ได้รับจาก มิวสิค บั๊ค แต่อย่างใด