จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ปลื้มได้เข้าเป็นหนึ่งในดัชนี MSCI Global Small Cap โดย MSCI หรือ Morgan Stanly Capital International ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

Back16 พฤษภาคม 2556

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวด้วยความยินดีว่า “นับเป็นข่าวดีของบริษัทฯเป็นอย่างมาก ที่ได้เป็นหนึ่งในดัชนี MSCI Global Small Cap พร้อมกับหุ้นไทยอีก 20 บริษัท”

MSCI หรือ Morgan Stanly Capital International เป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ในการจัดทำดัชนี MSCI เป็นดัชนีอ้างอิงที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักลงทุนนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนการลงทุนเมื่อเทียบกับดัชนี MSCI

“การที่หุ้น GRAMMY ถูกคัดเลือกเข้าไปอยู่ในกลุ่ม MSCI Global Small Cap Indices นั้น หมายถึงหุ้นของเรามีขนาด ฟรีโฟลตและสภาพคล่องสูงเพียงพอที่นักลงทุนระดับสถาบันจะสามารถเข้ามาลงทุนได้ ซึ่งนักลงทุนที่สนใจในการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของไทย ก็มักจะเลือกจากหุ้นโดยเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับดัชนี MSCI เป็นต้น”

นางสาวบุษบายังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ”บริษัทฯกำลังอยู่ในช่วงของการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมเพราะเราเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตอันยิ่งใหญ่ นั่นคือการลงทุนในโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทด้านคอนเทนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลใบอนุญาตดิจิทัลทีวีที่กำลังจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ การผนึกกำลังกันระหว่างธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ จะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ส่งผลให้รายได้รวมเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน”