Investor Relations

ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริษัท


นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและสร้างความท้าทายในเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเกือบเต็มรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แกรมมี่ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล มุ่งเน้นการจัดการองค์กร เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้จุดแข็งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสื่อและคอนเท้นท์แบบใหม่ที่ไร้พรมแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ โททัล มีเดีย โซลูชั่น ที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้ไม่สิ้นสุด

ในปี 2559 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวในทิศทางดีขึ้น โดยมีผลขาดทุนสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของกลุ่มดิจิทัลทีวีแบบก้าวกระโดด การใช้ทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการประหยัดจากประสิทธิผลของการจัดการองค์กร ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจปี 2559 นั้น ธุรกิจเพลงยังคงเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยดิจิทัลเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมดนตรีทั้งการผลิต และการตลาดเป็นอย่างมาก ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้สามารถประชาสัมพันธ์เพลงไทยออกสู่ตลาดสากลได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถสร้างปรากฏการณ์ร้อยล้านวิวใน โลกโซเชียลได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์ม เพื่อนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ สร้างประสบการณ์ฟังเพลงที่แตกต่าง และขยายช่องทางสร้างรายได้จากคลังคอนเทนต์แกรมมี่ที่มีคุณค่าและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี นำไปแปรรูปให้เป็นบริการที่หลากหลาย ดังจะเห็นได้จากการเปิดตัวทีมงาน GMM BRAVO ที่นำคอนเทนต์เพลงยอดนิยมมาต่อยอดโดยการสร้างเป็นมิวสิคซีรีส์ ออนแอร์ผ่านดิจิทัลทีวี ไลน์ทีวี และแพลทฟอร์มเอ็กซ์คลูซีพ ทำให้สามารถต่อยอดไปสู่คอมมิวนิตี้ เมอร์แชนไดส์ รวมถึงงานอีเวนต์ต่างๆ ได้ สำหรับธุรกิจโชว์บิส สื่อวิทยุ รวมทั้งธุรกิจอื่น เช่นธุรกิจภาพยนตร์ และโฮมช็อปปิ้งก็ล้วนแต่ยังคงได้รับความนิยมและมีกระแสการตอบรับที่ดี จึงมีส่วนเกื้อหนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

สำหรับธุรกิจดิจิทัลทีวีนั้น ได้รับความสำเร็จจากคอนเทนต์ที่สร้างกระแส ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ มากมายหลายรายการ ส่งผลให้เรตติ้งช่องเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจ ในการผลิตคอนเท้นท์ที่มีคุณภาพ ในช่องทางที่เข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการวางแผนสื่อโฆษณาของทั้งมีเดียเอเยนซี่และผู้ผลิตสินค้าและบริการขนาดใหญ่ที่มีแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ทำให้รายได้ของธุรกิจดิจิทัลทีวีในปี 2559 เติบโตสูงเมื่อเทียบกับปี 2558 ในขณะที่ผลประกอบการมีผลขาดทุนสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ บริษัทเอเจนซี่ ศิลปิน คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการผลิต การบริการ การบริหารจัดการ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป