Investor Relations

ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริษัท


นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นช่วงที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง โดยมีกลยุทธ์สร้างธุรกิจผลิต คอนเทนต์ที่โดดเด่นในตลาดโลก คู่ขนานไปกับการพัฒนาธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ยังคงความเป็นผู้นำที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงไทยได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียที่สะท้อนได้จากสถิติยอดวิวทะลุ 100 ล้านวิวในทุกแนวเพลง และช่องยูทูบ GMM Grammy Official ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน

ในธุรกิจการลงทุน ปี 2560 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ ที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมลงทุนในดิจิทัลทีวีช่องวัน และช่องจีเอ็มเอ็ม 25 โดยการร่วมทุนในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของทั้ง 2 ช่อง ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มุ่งเน้นจุดเด่นเรื่องคอนเทนต์คุณภาพที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และแข็งแกร่งในทุกแพลตฟอร์ม ส่วนธุรกิจโฮมช้อปปิ้งแม้ในช่วงภาวะตลาดชะลอตัว ก็ยังเติบโตได้ดี ในขณะที่ผลงานธุรกิจภาพยนตร์จากจีดีเอชในปีนี้ ได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่ายินดีจากเรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” ที่คว้ารางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติไปมากมาย นับเป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างรายได้จากการฉายในต่างประเทศสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

สำหรับผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นหลังจากการปรับโครงสร้างการลงทุนเสร็จสิ้นลง ทำให้มีการเติบโตทั้งด้านรายได้และผลกำไร และคาดว่าจะเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาที่มีแนวโน้มว่าจะกลับมาในตลาด จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทางด้านการบริหารงาน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ การบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สมกับรางวัลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การเป็นองค์กรผู้นำในธุรกิจสื่อและบันเทิงที่สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ บริษัทเอเจนซี่ ศิลปิน คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการผลิต การบริการ การบริหารจัดการ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป