คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางสาวบุษบา ดาวเรือง

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นผู้บริหาร) : ปี 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

1,750,240 หุ้น (0.21%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ก.พ. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 20 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 18 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด
 • 17 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเอสพี ทีวี จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีนทอล์ค จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
 • 19 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวัสดีทวีสุข จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสียงดีทวีสุข จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด
 • 14 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 27 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท งานดีทวีสุข จำกัด
 • ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
 • พ.ค. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 • ธ.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • ส.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด
 • ส.ค. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด
 • พ.ย. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
 • ก.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
 • 20 พ.ค. 2563 - 9 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 20 พ.ค. 2563 - 4 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 2547 – 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จำกัด
 • เม.ย. 2547 - 29 มิ.ย.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 21 ก.ค. 2559 - 16 มิ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด
 • ก.พ. 2549 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ม.ค. 2540 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ส.ค. 2542 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด
 • 20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2556 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • ส.ค. 2558 -7 ธ,ค. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำกัด
 • พ.ค. 2553 - 2 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ย. 2556 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด
 • 21 ก.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 3 มี.ค. 2560 กรรมการ บริษัท มีมิติ จำกัด
 • ก.ย. 2547 - เสร็จชำระบัญชี กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2541 - เสร็จชำระบัญชี กรรมการ บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ก.ค. 2548 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

นายภาวิต จิตรกร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นผู้บริหาร): 1 มกราคม 2559

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Advertising) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 28 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 20 พ.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท SIX Network จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • 28 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 21 พ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 10 เม.ย. 2561 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 19 เม.ย. 2560 - 5 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2554 - 2558 Managing Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2551 - 2554 Managing Partner, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2546 - 2551 Business Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2545 - 2546 Group Account Director, Grey Worldwide Thailand
 • 2543 - 2545 Account Director, DY&R Thailand
 • 2540 - 2543 Account Manager, Grey Worldwide Thailand
 • 2538 - 2540 Account Executive, Grey Worldwide Thailand

นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นผู้บริหาร): 27 กุมภาพันธ์ 2561

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะ Annenberg School for Communication University of Southern California, สหรัฐอเมริกา

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

9,342,400 หุ้น (1.14%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 12 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 22 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 9 ธ.ค. 2554 - 12 พ.ค. 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559 กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 16 มิ.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผู้จัดการ-สังกัดสนามหลวงการดนตรี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ธ.ค. 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Co - COO) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 9 ธ.ค. 2554 - มี.ค. 2555 กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 28 ก.ค. 2551 - 15 มิ.ย. 2553 พนักงานการตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 13 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด
 • 11 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มพี ฟู้ดส์ จำกัด
 • 31 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติดปีกครับจำกัด
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
 • 13 ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิดำรงชัยธรรม
 • 7 ธ.ค.2560 - 30 พ.ย.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 21 พ.ค.2561 - 20 พ.ค.2563กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด
 • 28 มี.ค.2561 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด
 • มี.ค. 2560 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 18 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2562- 4 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
 • 24 ส.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท พราว โปรเจ็คท์ วัน จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 6 ธ.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 12 พ.ย.2561 กรรมการ บริษัท เอช. วาย. อินฟินิท จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • เม.ย. 2556 - 5 พ.ค.2560 กรรมการ บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
 • ก.พ. 2555 - ก.ย. 2555 ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด

นายสมภพ บุษปวนิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 2

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นผู้บริหาร): 27 กุมภาพันธ์ 2561

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Finance for the boss รุ่นที่ 34/2555 จัดโดย Management & Psychology Institute

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 2 บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2561 - 15 ก.ค.2563 กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 14 พ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจเพลง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2559 รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • 10 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2549 - 27 มิ.ย. 2562 กรรมการบริษัท บริษัท จี เอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
 • 28 มี.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 21 พ.ค. 2561 - 4 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ปี 2549 - 29 มิ.ย. 2563 กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 2555 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท บริษัท ทีนทอล์ค จำกัด
 • 2557 - 2560 กรรมการบริษัท บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด (เลิกกิจการ)
 • 19 ส.ค. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด
 • 2556 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการบริษัท บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
 • 3 ก.ย. 2559 - 3 มี.ค. 2560 กรรมการบริษัท บริษัท มีมิติ จำกัด
 • 2555 - เม.ย. 2560 กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2554 – 31 ม.ค. 2560 กรรมการบริษัท บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

 1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 3. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
 4. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
 6. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer : Group CEO) มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

 1. นำวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. กำกับดูแลการบริหารงานในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งในธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทัลทีวี ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจและระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 4. กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 5. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
 6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ มติของที่ประชุมผ้ถู ือห้นุ ของบรษิ ัทฯ ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกลุ่มธุรกิจที่ดูแลรับผิดชอบและไม่สามารถกระทำได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ ในการใช้อำนาจดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น